آدرس: استان گلستان،شهرستان گرگان،خیابان امام رضا (ع) کوچه دوم پلاک 17
کدپستی: 4917776865

تلفن: 01732351347
موبایل: 09370221088

آدرس ایمیل : Maa13688@gmail.com